کانکس

کانکس برای کمک به آسیب دیدگان زلزله  نیازی اساسی و فوریتی می باشد ودر زلزله کرمانشاه تمامی کارخانه جات تولید کانکس در کشور با همت سازمان ها و ارگان های دولتی و خیرین شخصی تعداد زیادی از آنها را تهیه و به کرمانشاه ارسال کرده اند. شرکت تاراز صنعت با استقرار یک اکیپ تولید کانکس در کرمانشاه اقدام به تولید و تحویل کانکس در محل شهر سر پل ذهاب نموده است.

تمامی سازه های کانکس مختص اسکان نبوده و کاربری های امدادی و بیمارستان های سیار نیز جز واجبات و نیاز های اصلی این دوره زمانی می باشد که در ادامه به تشریح چند نمونه از مهمترین آنها خواهیم پرداخت تا دست اندر کاران و تولید کنندگان دیگر نیز بصورت موازی همراه با کانکس راکو به تولید این سازه ها پرداخته و در صورت نیاز به مشاوره و دریافت نقشه های فنی مهندسی جهت تولید می توانند به دفتر ما مراجعه کرده و اطلاعات آنها را دریافت و ساخت آنها را بیشترین سرعت شروع کنند.