کانکس

برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر نیازی اساسی و فوریتی می باشد که تمامی کارخانه جات تولید کانکس در کشور با همت سازمان ها و ارگان های دولتی و خیرین شخصی تعداد زیادی از آنها را تهیه و به کرمانشاه ارسال کرده اند. شرکت تاراز صنعت با استقرار یک اکیپ تولید کانکس در کرمانشاه اق دام به تولید و تحویل کانکس در محب شهر سر پل ذهاب نموده است.

تمامی سازه های کانکس در کرمانشاه مختص اسکان نبوده و کاربری های امدادی و بیمارستان های سیار نیز جز واجبات و نیاز های اصلی این دوره زمانی می باشد که در ادامه به تشریح چند نمونه از مهمترین آنها خواهیم پرداخت تا دستندر کاران و تولید کنندگان دیگر نیز بصورت موازی همراه با کانکس راکو به تولید این سازه ها پرداخته و در صورت نیاز به مشاوره و دریافت نقشه های فنی مهندسی جهت تولید می توانند به دفتر ما مراجعه کرده و اطلاعات آنها را دریافت و ساخت آنها را بیشترین سرعت شروع کنند.