ایستگاه اتوبوس

اختلاف زمان انتظار برای تاکسی و اتوبوس از موارد دیگری است که در طراحی از جمله فرم و استاندارد نیمکت ها تاثیر گذار می باشد. زمان انتظار هر مسافر برای تاکسی حداکثر 8-5 دقیقه بوده در حالی که این زمان برای اتوبوس 20-15 دقیقه می باشد در نتیجه طراحی صندلی یا نیمکت ایستگاه تاکسی باید یک تکیه گاه موقت بوده و کاربر را برای نشستن طولانی ترغیب نکند. 

 

شرکت تاراز صنعت  توانایی طراحی  ومجری انواع ایستگاه اتوبوس معمولی ومکانیزه در سراسر کشور را دارد. این شرکت طراح ومجری انواع ایستگاه های معمولی و مکانیزه ،آمادگی خود را برای همکاری با کلیه شهرداری های سراسر کشور اعلام می کند.